Slussen Stockholm Stad

Området ska anpassas för att möta alla behov och samtidigt bli en effektiv och trygg knutpunkt.

Läs mer om projektet

Tåsinge Plats

En oas i staden, där hantering av dagvatten skapar möjligheter för upplevelser, lek och lär.

Läs mer om projektet

Västlänken deletapp Korsvägen

Läs mer om projektet

Nyheter

Läs mer nyheter

Med glädje och fullständig fokus på vår uppgift, men också öppen för nya intryck och idéer. Vi arbetar helt enkelt som barn leker.

Petter Esberg, Handläggare - Miljö och Natur

Jobba hos Orbicon