Vill du vara med och bidra till en renare och bättre värld för kommande generationer och samtidigt dela målet att vara den främsta experten inom miljömässiga och socialt hållbara lösningar? Då har du kommit rätt. Det går bra för oss på Orbicon men vi blir ändå aldrig riktigt nöjda. Det finns alltid mer att utföra. Därför är vi ständigt på jakt efter nya duktiga medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.

Har du en relevant högskoleutbildning inom miljöområdet med runt 10 års erfarenhet av uppdragsledning inom förorenade områden? Trivs du med att självständigt få driva avancerade projekt, från kund till mål? Att gå till jobbet och känna att du är med och gör skillnad?

Om svaren är ja så vill vi gärna berätta vad vi kan erbjuda dig som seniorkonsult hos oss:
I Sverige arbetar Orbicon främst inom fyra verksamhetsområden – Mark & Miljö, Geoteknik, Bygg & Anläggning samt VA-teknik. Våra lösningar är trygga, hållbara, kostnadseffektiva och gynnar kunder såväl som medarbetare, miljön och kommande generationer. Vi jobbar aktivt med kvalitet, arbetsmiljö och miljömål. Vår personal är vår främsta tillgång. Hos oss får du verka i en platt organisation där du blir synliggjord och lyssnad till.
På Stockholmskontoret är vi totalt 14 medarbetare. Vi utför i första hand uppdrag inom förorenad mark, strategiska miljötjänster samt Corporate Social Responsibility (CSR).

Vi har fortsatta ambitioner om att växa inom förorenad mark såväl som inom övriga delar av miljöområdet. Våra kunder inom den privata sektorn finns hos fastighets- och byggbolag, industrier, exploatörer samt drivmedelsindustrin. Från offentliga sidan kommer uppdragen från kommuner, länsstyrelser och statliga verk.

Som seniorkonsult hos Orbicon blir du en viktig del i att utveckla verksamheten inom förorenad mark i Stockholmsområdet, bearbeta kunder, utveckla våra tjänster samt att agera bollplank och stöd till juniora medarbetare. Vi ser gärna att du sedan tidigare har erfarenhet inom t ex fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredningar, huvudstudier, projektering av saneringar, tillståndsärenden m.m. Det är positivt om du har erfarenheter av att arbeta mot både privata och offentliga kunder.

Typen av uppdrag kommer bero på din bakgrund och tidigare kompetens/erfarenhet samt intressen. Specialistkompetens och intresse inom t ex klorerade lösningsmedel, PFOS/PFAS, sediment/ytvatten, geokemi samt modellering av föroreningsspridning och statistiska beräkningar är exempel på kunskapsområden som vi identifierat som särskilt intressanta.

För information: I den här rekryteringen samarbetar Orbicon med Dfind Science & Engineering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Martina Berg, 072-706 42 32 martina.berg@dfind.se

Organisations-/företagsbeskrivning:
Orbicon är ett stiftelseägt nordiskt konsultbolag inom vatten och miljö som grundades redan 1866 i Danmark. Idag består företaget av 600 dedikerade medarbetare på 18 kontor i 4 länder. Danska Orbicon etablerades på den svenska marknaden 2015 genom ett förvärv av det väletablerade konsultbolaget Sandström. I Sverige är vi rikstäckande och etablerade på kontor i Göteborg, Stockholm, Kalmar och Luleå där våra samlade resurser av kunskap och erfarenhet gjort oss till en väletablerad samarbetspartner inom bygg- och miljöteknik.
Rekryterande företag: Orbicon AB

Ort: Stockholm

Omfattning: Tillsvidare, Heltid

Sista ansökningsdag: 2017-09-30
 

30
september
2017