BERGTEKNIK

Bergtekniska utredningar, Tillståndsbedömningar

Vi kan hjälpa dig som beställare med en rad bergtekniska problem. Till exempel med att utvärdera en befintlig bergskärning och svara på frågor som ”kommer den behöva åtgärdas, och i så fal inom vilken tidsram?”. Men vi kan givetvis även vara behjälpliga vid enklare undersökningar som syftar till att få en preliminär uppfattning om bergkvalitet och liknande på en obebyggd fastighet.

Vi utvärderar bergslänter i förhållande till stabilitet, bl.a.:

Bergets egenskaper 
Sprickor/sprickriktningar 
Överhäng
Om berget är vattenförande
Vegetation/Rotsprängning  
Blockutfall

Oavsett vad det gäller så hör av er till oss, så ser vi till att tillsammans hitta kostnadseffektiva lösningar på problemen. 


 

 

John Eliasson

Handläggare
+46 10 52 52 319