BESTÄLLARSTÖD & UPPHANDLINGAR

BESTÄLLARSTÖD

Orbicon har flera trogna kunder bland drivmedelsbolagen som önskar konsultstöd som vi tillhandahåller. Det kan gälla allt ifrån tekniska lösningar, cisternbesiktningar, lagkrav eller att övervaka myndighets-ärenden.

Vi har en avdelning som tar emot felanmälningar från drivmedelsanläggningar runt om i hela Sverige och ser till att alla brister utreds och åtgärdas.

UPPHANDLINGAR AV BYGGNATION, RIVNING OCH SANERING

Vid inköp av tjänster vid byggnationer, rivningar och saneringar utför Orbicon alla upphandlingar med leverantörerna för att effektivisera kostnaderna samt ser till att alla regler och lagar följs. Valet av leverantör sker på affärsmässiga grunder och varje leverantör kvalitetsgranskas av oss och vi säkerställer tjänsten / entreprenaden mot kvalité och kostnadseffektivitet för kundens räkning.
 

Martin Eriksson

Senior Projektledare
+46 10 52 52 330