VI VISAR VÄGEN GENOM HELA BYGGPROCESSEN

Oavsett hur ditt uppdrag ser ut har vi den erfarenhet, kompetens och utrustning som krävs för ett tryggt och lyckat projekt.

Vi erbjuder våra uppdragsgivare ett nära samarbete och tjänster som tar projektet igenom byggprocessens alla skeden.

Ofta har våra bygg- och anläggningsprojekt nära anknytning till miljöfrågor och drivmedelsanläggningar. Vi utför både projektering och byggprojektledning för flera av de stora drivmedelsbolagen när det gäller rivning, sanering, ny- och ombyggnationer av bensinstationer och depåer mm. Andra uppdrag kan vara undersökning och iordningsställning av förorenad industrimark för projektering till bostadsområde. Eller att på ett varsamt sätt riva byggnader som innehåller miljöstörande ämnen eller där man arbetat med miljöfarlig verksamhet. Då följer ofta även en omfattande efterbehandling av marken. Med vår samlade kompetens och mångårig erfarenhet erbjuder vi även projektledning för mer traditionella bygg- och anläggningsprojekt.

En bra start

Ett väl fungerande projekt startar med en noggrann och väl genomarbetad projektering. Vi har mångårig erfarenhet från projekteringar inom komplicerade områden som till exempel drivmedelsbranschen. Vi utför allt ifrån framtagande av ritningar till miljöinventeringar, kvalitets- och miljöstyrning och upphandlingsunderlag.  

Spindeln i nätet

En erfaren och duktig byggprojektledare kan vara hela skillnaden för ett lyckat projekt, hos oss arbetar seniorer med mer än 20 års erfarenhet. Utförande, kostnader, kvalitet, arbetsmiljö och tider ska optimeras enligt de mål man tillsammans med uppdragsgivaren kommit överens om. Projektledaren intar en central roll och samordnar kontakter mellan entreprenörer, projektörer, myndigheter och kund.

Fokus på kvalitet och arbetsmiljö

De flesta bygg- och anläggningsprojekt kräver en eller flera kontrollansvariga. Orbicon är kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen vilket garanterar att projektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Vid alla bygg- och anläggningsarbeten ska det dessutom finnas en ansvarig för arbetsmiljön, i både planerings- och projekteringsfasen samt i utförandefasen. Vi på Orbicon har dokumenterad utbildning och gedigen erfarenhet för att ta på oss rollen som byggarbetsmiljösamordnare.

Martin Eriksson

Senior Projektledare
+46 10 52 52 330

Anikó Andersson Blidal

Receptionist och Projektassistent
+46 10 52 52 305