BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE (BAS)

Från den 1 januari 2009 kräver en ny arbetsmiljölag att det finns en ansvarig för arbetsmiljön vid alla bygg- och anläggningsarbeten, stora som små. Ansvarig ska finnas dels i planerings- och projekteringsfasen (BAS-P) och dels i utförandefasen (BAS-U). En BAS-P ska under planeringen och projekteringen samordna och se till att relevanta arbetsmiljöregler tillämpas på rätt sätt. En BAS-U ska bland annat samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället. Det är byggherren, eller utsedd uppdragstagare, som skall utse en “lämplig” BAS.

En byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen är bara några exempel på den kompetens som krävs. Minst lika viktigt är som sagt att byggarbetsmiljösamordnaren har praktisk erfarenhet.

Vi på Orbicon har dokumenterad utbildning och gedigen erfarenhet för att ta på oss rollen som BAS. Våra konsulter vet vad som krävs för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.
 

Martin Eriksson

Senior Projektledare
+46 10 52 52 330