Due Diligence

DUE DILIGENCE – VAD ÄR DET?

Begreppet “Due Diligence” är ett mångfacetterat begrepp internationellt och även i svensk tolkning, men Orbicon ser det som utförandet av en bedömning av ett objekt såsom ett företag eller fastighet inför en ekonomisk överlåtelse av detta objekt. Bedömningen kan vara på ett enskilt företag eller fastighet eller ett flertal i en så kallad portfölj. Det finns även andra benämningar såsom Mergers and Acquisitions (M&A), besiktning inför transaktion, m.m. , men det kommer till slut att handla om vad som anges i den uppdragsbeskrivning som upprättas mellan kunden och Orbicon vad gäller omfattningen av uppdraget. Nedan anges de vanligaste typerna av uppdrag.

Vid dessa uppdrag är det brukligt att Orbicon utför uppdraget antingen för säljande part (the Vendor) eller köpande part (the Acquirer). Den gällande lagstiftningen för transaktionen är oftast enligt Köplagen (SFS 1990:931), vilket medför speciella krav på utförande av uppdraget. Detta medför att det oftast behövs ett tillitsbrev (reliance letter) som ges ut av Orbicon, då det ofta är flera parter utöver de direkt inblandade som ekonomiskt kommer förlita sig på Orbicons bedömning.
 

Torvald Bergström

Senior konsult
+46 10 52 52 342

Marcus Roos

Affärsområdeschef
+46 10 52 52 328