MILJÖ DUE DILIGENCE AV FÖRETAG (ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE)

Vid köp eller försäljning av företag blir miljö en allt mer avgörande roll i bedömningen av värdet av företaget. Svensk Näringsliv anger ”Vid företagsförvärv förbises ofta risken för ansvar för föroreningar som inte har sanerats. Kostnaden kan dock uppgå till miljontals kronor.” Detta gäller främst händelser från företagets historia, men som medför direkta kostnader för företaget. Problematiken medförde bland annat att företagsrörelsen publicerade en egen handbok gällde just detta.

Orbicons specialiserade konsulter utför den säkra bedömningen som anges i Svenskt Näringslivs handbok för fastställandet av de eventuella miljöskulderna. Det kan utföras enligt en internationell standard såsom ASTM E1527 – 13 eller hur kunden vill få bedömning utförd.

I flertalet av uppdragen sker endast en så kallad Fas I bedömning där ingen provtagning eller analyser sker. Dock kan en due diligence medföra provtagning av mark, grundvatten, spill vatten m.m. för att fastställa eventuella föroreningar. Dessa uppdrag brukar benämnas som Fas II bedömningar.

De senaste 10 åren har också due diligence utvecklats till att omfatta flera områden/aspekter än den ursprungliga ASTM E1517-13 såsom CSR, arbetsmiljö & säkerhet (H&S), ESG samt bedömning av råvaror såsom konfliktmineraler eller liknande.

Som en fördel har Orbicon egna borrvagnar för utförande av miljö due diligence uppdrag (så kallad Fas II bedömning) som medför mark- och grundvattenprovtagningar. Det medför att hantering av sekretess begränsas till ett bolag.
 

Marcus Roos

Affärsområdeschef
+46 10 52 52 328

Torvald Bergström

Senior konsult
+46 10 52 52 342