FÖRETAGSREKONSTRUKTION, NEDLÄGGNINGAR OCH KONKURSER

Vid rekonstruktioner, nedläggningar och konkurser har även här miljöaspekterna kommit att spela en mer betydande roll. Här har konkursförvaltarna samt även moderbolaget i en koncern funnits ansvariga för miljöskulden för den nedlagda/konkursade verksamheten. För industrier kan det finnas krav på saneringsåtgärder i hyresavtal samt miljötillstånd. Vidare ställer EUs Industriutsläppdirektiv krav för vissa industrier med statusrapport, nedläggningsrapport och ansvar för sanering till teknisk nivå.

Orbicon erbjuder en version av miljö due diligence för vid dessa typer av situationer samt utför statusrapportering och projektledning vid industrisanering.

Torvald Bergström

Senior konsult
+46 10 52 52 342

Marcus Roos

Affärsområdeschef
+46 10 52 52 328