Geofysik

GEOFYSISK UNDERSÖKNING

Geofysiska metoder kan förse användaren med mycket information på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Metoderna är beroende av olika fysiska förhållanden och det är viktigt att rätt teknik används för att lösa en specifik uppgift. Genom att utföra geofysiska mätningar i ett tidigt stadium i en undersökning är det möjligt att utifrån resultaten optimera nästa steg i en utredning. Inom Orbicon finns erfarenhet av olika geofysiska metoder och vi lämnar gärna lösningar på specifika problem.

Markus Nilsson

Teamchef
+46 10 52 52 329