HANTERINGEN AV MILJÖSKULDER – GUARDIAN®

HANTERINGEN AV MILJÖSKULDER – GUARDIAN®

Orbicon har utvecklat ett eget webbaserat datasystem GUARDIAN® som redan används av Orbicons kunder inom oljesektorn. GUARDIAN® hanterar och sammanställer miljöskulder åt företag med flera objekt – från teoretiska bedömningar till provtagna och verifierade samt även sanerade objekt. Denna webbaserade applikation kan lätt anpassas till Vendor Due Diligence för portföljer av fastigheter eller till hantering av de aspekter som har hittats på objekt/portföljen.

Det har visat sig i flera uppdrag att flertalet aspekter som medfört en bedömd miljöskuld inte har tagits hand om och vid en vidare försäljning har dessa samma aspekter återkommit med en högre bedömning av samma miljöskuld på grund av ökade myndighetskrav, ändrade skyddsföreskrifter i detaljplaner, ändrade vattenskyddsområden m.m. som medfört ändrade förutsättningar.

Att således aktivt hantera de bedömda miljöskulderna och inte endast förlita sig på transaktionens (ofta tidsbegränsade) överlåtelseavtal kan visa sig vara ekonomiskt fördelaktig. För företag som investerar i företag eller fastigheter kan en aktiv hantering av miljöskulder med exempelvis utförande av undersökning medföra att ansvaret bli avgränsat och objektets miljöskuld minskas. Detta ses också som aktivt hållbarhetsarbete i investeringar eller företagets ESG arbete.

Jenny Rönnegård

Teamchef Göteborg
+46 10 52 52 316

Daniel Nordborg

Teamchef Stockholm
+46 10 52 52 312

Marcus Roos

Affärsområdeschef
+46 10 52 52 328