KONTROLLANSVARIG (KA) ENLIGT PBL

Varje bygg- och anläggningsprojekt kräver en eller flera kontrollansvariga. Den kontrollansvariga ska fungera som en garanti för att byggherren har tillgång till den kunskap och erfarenhet som krävs, för att kunna ta sitt ansvar i byggprocessen.

Orbicon är kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL) vilket garanterar kvaliteten i projekten. Vi är certifierade och har behörighet för de mest komplicerade uppdrag. Som kontrollansvarig har vi stor kunskap inom aktuell bygglagstiftning samt kvalitets- och miljöledningssystem. Våra erfarna konsulter skapar de konkreta kvalitets- och miljökrav som ska ställas på varje projekt. Vi upprättar kontrollplaner som ska följas under projektets gång, anger vad som ska redovisas för myndigheterna för att projektet slutligen ska kunna godkännas.

Oavsett om det rör sig om ett projekt där vi själva är projektörer och byggprojektledare, eller om någon annan är det, kan vi ta på oss rollen som KA.

 

 

Martin Eriksson

Senior Projektledare
+46 10 52 52 330