PROJEKTERING & PROJEKTLEDNING

PROJEKTERING

En förutsättning för ett väl fungerande projekt är en noggrann och genomarbetad projektering. Under projekteringen är det en rad moment som skall genomföras. Orbicons personal har mångårig erfarenhet från såväl små som stora projektuppdrag. Vi kan hjälpa till med allt ifrån framtagande av ritningar i bl.a. AutoCAD till miljöinventeringar, kvalitets- och miljöstyrning och upphandling.

Nedan finner du ett urval av alla våra projekteringstjänster:

 • Framtagande av ritningsunderlag i bl.a. AutoCAD
 • Ansökan av bygglov eller andra nödvändiga tillstånd
 • Miljöinventeringar
 • Upprättande av kontroll- och rivningsplaner
 • Styrning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • Tekniska beskrivningar och förfrågningsunderlag
 • Upphandling och avtal
 • Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)
 • Arbetsmiljöplan

PROJEKLEDNING

Orbicons erfarna projektledare samordnar utförandet av det projekt som tidigare projekterats. Utförande, kostnader och tider ska optimeras enligt de mål man tillsammans med uppdragsgivaren satt för projektet. Projektledaren intar en central roll och samordnar kontakter mellan entreprenörer, projektörer, myndigheter och kund. Vi hjälper er från början till slut och erbjuder följande tjänster:

 • Samordning av entreprenaden
 • Byggledning
 • Myndighetskontakter
 • Rapportering
 • Uppföljning av ekonomi och tidplaner
 • Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (BAS-U)
   

Martin Eriksson

Senior Projektledare
+46 10 52 52 330