RISKUTREDNINGAR (7 § LBE) PÅ BENSINSTATIONER

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) är den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet skyldig att utreda riskerna för verksamheten. Utöver en utredning om risker krävs också explosionsskyddsdokumentation som är en sammanställning över verksamhetens risker och förebyggande åtgärder. Klassningsplanen är en del av denna dokumentation.

Vi på Orbicon har lång erfarenhet av riskutredningar och förhållanden på bensinstationer. Vi hjälper dig att ta fram en övergripande eller fördjupad riskutredning samt de underlag, ritningar och instruktioner som krävs för explosionsskyddsdokumentationen till din verksamhet. Beroende på hur verksamheten ser ut anpassar vi omfattningen. Från en helt ny verksamhet till utredning av speciella förhållanden inom befintliga verksamheter.

Niklas Jambrén

Projektledare
+46 10 52 52 337

Martin Eriksson

Senior Projektledare
+46 10 52 52 330