TEKNISK KONSULTATION

Orbicon har lång och gedigen erfarenhet som konsulter inom drivmedelsbranschen. Vi har nöjet att samarbeta med de flesta av de stora oljebolagen och kan vara behjälplig inom olika typer av uppdrag som rör drivmedelsanläggningar:

  • Inmätning med totalstation av befintliga anläggningar
  • Upprättande av klassningsplaner
  • Riskutredningar
  • Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Lagar och regler
  • Underhåll
  • Myndighetskrav mm.

Martin Eriksson

Senior Projektledare
+46 10 52 52 330