TEKNISK OCH MILJÖ DUE DILIGENCE AV FASTIGHET

Det bör noteras att allt fler fastighetsöverlåtelse sker i bolagsform, det vill säga att ”köpet/försäljningen” gäller ett bolag som äger berörd fastigheten. Det medför att premisserna för due diligence ändrar sig en del då det inte är en ”ren byggnadsmässig” bedömning som ska utföras.

Bedömning kan utföras som rent ”teknisk” eller ”miljö”, men av praktiska skäl förslås att en kombinerad miljö och teknisk bedömning utförs på fastigheten. De senaste årens erfarenhet har visat att allt mer aspekter som är affärsavgörande är en kombination av tekniska och miljömässiga faktorer. Det rör sig då främst t.ex. om uppvärmning samt kylningen av berörda fastigheter, men även om den fortsatta eller planerade verksamheten på berörd fastighet.

Bedömningen kan medföras enligt en internationell standard (ASTM E2018-08) eller hur kunden vill få bedömning utförd.
 

Marcus Roos

Affärsområdeschef
+46 10 52 52 328

Torvald Bergström

Senior konsult
+46 10 52 52 342