Vi leder VA-projekt

Genom blågrön infrastruktur strävar vi åt en ren miljö och rent vatten till alla.

Kunskapen om vatten är en viktig del i klimatarbetet och grunden till allt liv, därför är det viktigt att vi vårdar det på bästa sätt. Våra kompetenta medarbetare söker ständigt nytänkande och detaljtekniska kunskaper inom VA-sektorn. Vi är med och leder utvecklingen framåt.

VA-utredning

Orbicon arbetar med många varierande typer av VA-utredningar i både små och stora projekt. Våra VA-utredare arbetar bl.a. med VA-planering, förnyelseplanering, vattenresursplanering, omvandlingsområden och arbetar ofta i nära samarbete med flera av våra övriga verksamhetsområden. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid.

VA-projektering 

VA-projekteringar i alla skeden, från systemhandling till komplett bygghandling. Vi har en stor passion för komplexa projekt inom spill-, dag- och dricksvatten. Vi besitter erfarenhet av bl.a. omvandlingsområden, nyexploa- teringar samt överföringsledningar av grövre dimension.

Ledningssamordning

I samband med nyexploatering och vid större infrastrukturprojekt utför vi och har erfarenhet av ledningssamordning. För att kvalitetssäkra all ledningssamordning använder vi Civil 3D.

Beställarstöd

Orbicon erbjuder våra kunder ett nära samarbete och tjänster som tar projektet genom hela processens alla skeden. När åtgärderna ska genomföras agerar vi tekniskt beställarstöd och kan ta de djupa diskussionerna med utförarna. Vi har mångårig erfarenhet av alla typer av rådgivning kring VA-teknik och vår projekterfarenhet täcker de traditionella såväl som de mer innovativa tillvägagångssätten. 

Projekterings- och byggledning

Vi kan tillhandahålla tjänster inom så väl projekteringsledning som byggledning. Våra byggledare är utbildade i BAS-P och BAS-U, och vi har även certifiering avseende BAS-U. Vårt engagemang för frågor rörande arbetsmiljö är en självklart i fokus. 

Genom att vi även tillhandahåller certifierade kvalitetsansvariga (KA) och utför miljöinventeringar av byggnader erbjuder vi dig som kund en komplett samarbetspartner i Orbicon. 

 

 

Här nedan kan ni ta del av referensprojekt

Hydrauliskmodellering, skyfallskartering samt natur- och klimatplaner

Projektering av vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar

Magnus Prahl

Teamchef
+46 10 52 52 327

Annika Blix

Miljöingenjör / Dagvattenstrateg
+46 10 52 52 307

Pär Rönngren

Byggledare
+46 10 52 52 339