Nyheter

Välkommen till Orbicon Laila!

28
maj
2019

Vi på VA-Teknik och Orbicon har glädjen att välkomna Laila som i maj disputerade med avhandlingen ” Biofilter för dagvattenrening : design och omgivningspåverkan”. 

Senast kommer Laila ifrån Luleå Tekniska Universitet där hon i olika forskningsprojekt har undersökt dagvattenbiofilters förmåga att rena bort totalt suspenderat material, totala och lösta metaller, näringsämnen och bakterier från dagvatten. Med sin danska bakgrund kommer Laila arbeta med vatten- och dagvattenfrågor både nationellt och internationellt. 

Återigen varmt välkommen till oss på Orbicon

Med miljö i fokus har vi tagit fram ny bilpolicy

21
maj
2019

Med miljön i fokus har Orbicon, genom sin bilpolicy, förändrat sitt förhållningssätt till egna transporter och egen bilpark.
Förändringar har gjorts t.ex. med avseende på drivmedel, elektrifiering, körmönster och tillverkning.
Därmed kan Orbicons verksamhet reducera de totala koldioxidutsläppen med 12%, vilket är den enskilt största reduceringen för bolaget sedan klimatbokslut infördes 2015.

För mer info kontakta: Marcus Roos, Miljöansvarig 14001
 

Orbicon´s föroreningshund Louie har börjat jobba i Sverige!

14
maj
2019

Vår lojala medarbetare, föroreningshunden Louie, har nu också börjat jobba i Sverige. Tillsammans med hans ägare, Mette Algreen Nielsen, har han för SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) undersökt sex byggnader för inträngning av klorerade lösningsmedel. Bra jobbat, Louie!

Arbetet med att utreda hur gamla föroreningar sprids i marken är ofta komplicerat och svårlöst. Mot den bakgrunden har SGU anlitat en hund för att försöka effektivisera och förbättra undersökningarna.


På platser för gamla industrier kan det finnas risk för att föroreningar sprids i miljön....

Orbicon fortsätter miljömätningar efter tågolycka

03
maj
2019

Sprickor i räls orsakade en tågolycka 2013​ där ett godståg med kopparslig välte ut i intilliggande myr.  600 ton kopparslig hamnade i terrängen. Halterna av giftet i sligen var högt vid olyckstillfället men har nu lagt sig på botten i myren och spätts ut av regnet.

Orbicon, genom ramavtalet med Trafikverket, kommer fortsätta det kontrollprogram som löpt sedan 2013, avseende provtagning av recipienter (bäck, myr och Lillpiteälven).

Orbicon har vidareutvecklat uppdraget och kommer beräkna biotillgängligheten hos kopparn samt myrens förmåga att fungera som sänka.

...

Orbicon letar klorerade lösningsmedel under byggnad

29
april
2019

Jämfört med konventionell skruvborrning och enstaka stickprov är det i vissa fall mer lämpligt att leta efter en föroreningskälla i realtid på plats. 
I detta fall undersöktes över 50 punkter i realtid, horisontellt och vertikalt utan ett enda inskickat jordprov.
När föroreningskällan väl är lokaliserad och avgränsad kan jordprov uttas, och grundvattenrör installeras, exakt där man behöver.
Det ger ett fantastiskt underlag för riskbedömning och åtgärdsutredning på resan mot bygglov.

Orbicons arbete med FN's 17 globala mål

02
april
2019

Vårt samhälle står inför en rad utmaningar inom området miljö. Behovet av mer effektiva och hållbara lösningar ökar. Vi på Orbicon vill ta ansvar genom att leda utvecklingen och arbetar varje dag för ett friskare och grönare samhälle. Vi har många års erfarenhet av några av målen och haft det många år innan de antogs och gör vad vi kan för att brädda våra kunskaper ytterligare.

Vi kommer löpande dela olika projekt som är länkat till FN:s globala mål, se här

Allt vi gör skall följa miljömässiga och socialt hållbara lösningar.

Se dagens mål här

Vi tolkar naturen

01
mars
2019

Vi kan hjälpa dig som beställare med en rad bergtekniska problem. Till exempel med att utvärdera en befintlig bergskärning och svara på frågor som ”kommer den behöva åtgärdas, och i så fal inom vilken tidsram?”. Men vi kan givetvis även vara behjälpliga vid enklare undersökningar som syftar till att få en preliminär uppfattning om bergkvalitet och liknande på en obebyggd fastighet. Oavsett vad det gäller så hör av er till oss, så ser vi till att tillsammans hitta kostnadseffektiva lösningar på problemen. 

Läs mer här 

Orbicon föreläser om provtagning som sker vid due diligence uppdrag

30
januari
2019

Att utföra provtagning som sker vid due diligence (DD) uppdrag skiljer sig avsevärt från den normala miljö/bygginventeringen. Tyvärr utförs det inte så många av dessa uppdrag utan det görs upp främst kontraktuellt vid köpen. Vi på Orbicon har stamkunder som efterfrågar detta samt DD MTU (miljötekniska markundersökningar). Torvald är en av de få som utför detta i Sverige. 

Är ni med och deltar på Nätverket Renare Marks seminarium 7 februari så missa inte Torvalds föreläsning klockan 13:30.

Se hela programmet här

Vill ni veta mer om vad vi gör gällande ...

Välkommen tillbaka Laura!

14
januari
2019

Laura har precis tagit sin masterexamen i miljövetenskap på Stockholms universitet. Under våren och sommaren 2018 skrev hon sitt examensarbete på Orbicon som handlade om begreppet ekosystemtjänster i miljöbedömning och huruvida det är användbart i en miljökonsekvensbeskrivning. Det här ledde till en anställning där hon nu ska arbeta med miljöfrågor inom vattenmiljö. 

Vi är väldigt glada att ha tillbaka dig på kontoret.

Återigen välkommen Laura!