Nyheter

TV 2 Danmark intervjuar vår VD, Åsa Malmäng Pohl

06
september
2018

Idag fick vi besök på vårt Göteborgskontor av TV 2 DANMARK, de önskade intervjua vår VD Åsa Malmäng Pohl. TV 2 DANMARK bevakar det svenska valet och i samband med detta intervjuas danska verksamheter i Sverige. Det samtalades om politik, ekonomi och Orbicons utveckling i Sverige. 

Jag uppskattar att få komma till tals och att intresset och engagemanget från Danmark är så stort kring vår svenska valdag.” 

Åsa Malmäng Pohl, CEO Orbicon AB
 

Välkomna till Orbicon

20
juni
2018
Låt oss få presentera våra nya medarbetare: Victor och Eric!

Vi är såklart väldigt glada att ni är med och stärker upp våra team i Sverige, återigen välkomna! 

Victor utökar teamet på Miljö och Natur. Han stötte på den danska delen av Orbicon genom sitt exjobb inom livscykelanalyser och sitter nu här i Göteborg!

Eric utökar också kontoret i Göteborg och kommer knyta teamen Geoteknik och VA-teknik lite närmare varandra. Han har i sitt examensarbete bl.a. arbetat med VA-frågor och dagvattenhantering i samband...

Seniorkonsult inom Förorenad Mark - Göteborg

18
maj
2018

Vårt mål är att bli den främsta experten inom miljömässiga och socialt hållbara lösningar. Vi söker där av en seniorkonsult inom Förorenad Mark som vill vara med och bidra till en renare och bättre värld för kommande generationer.

Har du en relevant högskoleutbildning inom miljöområdet med runt 10 års erfarenhet av uppdragsledning inom förorenade områden? Trivs du med att självständigt få välja vilka avancerade projekt du skall driva? I sällskap av ett kompetent och roligt gäng? 

Om svaren är ja så vill vi gärna berätta vad vi kan erbjuda dig som seniorkonsult hos oss...

Examensarbete

16
april
2018

Laura Anthony läser masterprogrammet i miljövetenskap på Stockholms Universitet. Hon skriver just nu sitt examensarbete hos Orbicon i Stockholm.

Examensarbetet berör frågor som så nyligt som 1 jan 2018 uppkom då nya skrivningar i miljöbalkens 6 kap trädde ikraft.

Inom arbetet studerar Laura hur och om de nya bestämmelserna kan komma att påverka verksamhetsutövarens sätt att beskriva effekter och konsekvenser gällande områdena Ekosystemtjänster och Klimat. 

Som modell i det arbetet använder hon en vägplan som Orbicon för närvarande arbetar med att upprätta på uppdrag av...

Vi söker Erfaren Strateg och Uppdragsledare inom Förorenade områden till Luleå/Boden

28
mars
2018

Vårt samhälle står inför en rad globala utmaningar och behovet av mer effektiva och hållbara lösningar ökar. Genom innovationstänkande vill vi på Orbicon leda utvecklingen framåt. Vi arbetar varje dag för ett friskare och grönare samhälle. Orbicon är ett konsultbolag som fokuserar på rådgivning och tjänster inom Miljö och Natur, Klimatanpassning och Stadsutveckling, Bygg och anläggning samt Vatten och Avlopp. Idag är vi ett 50 tal kollegor i Sverige och tycker vi har världens roligaste och mest inspirerande jobb! 
Med ett team om ca 600 ingenjörer och specialister är Orbicon ett...

Välkomna till Orbicon!

27
mars
2018

Varmt välkomna till Orbicon, Martina Fastlund och Veronica Nord!

Martina har precis tagit examen från civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik, Uppsala Universitet. Som examensarbete
undersökte hon arseniks löslighet i en grundvattenakvifer i Småland.

Veronica har en Fil. Kand. i Geovetenskap från Uppsalas universitet och är på god väg att bli klar på mastersprogrammet i Kvartärgeologi och klimatutveckling vid Stockholms universitet. 

Vi på Orbicon är glada över att ni utökar vårt kontor i Stockholm.