Nyheter

Orbicons årliga konferens är avklarad

19
mars
2018

Detta året inriktade vi oss på att "Bygga broar " detta är viktigt i Orbicon då vi vill ha samma familjekänsla på samtliga kontor. 

Under två dagar hann vi med presentationer av våra nya verksamhetsområden, budget, ”fisken i vattnet”, affärs- och handlingsplaner, sociala medier, x-antal kannor med kaffe och te, mappstrukturer, klimatbokslut, karriärvägar och titlar, matlagning, kvällsaktiviteter, ”speed dating”, quiz m.m. 

Det är som alltid väldigt givande att träffa alla kollegorna för att få en tätare kontakt sinsemellan.

Vill ni ta del av vår klimatbokslut 2016 går...

Drömmer just Du om ett eget rum, 12 min från Stockholm city?

30
januari
2018

Vi söker just Dig som vill vara med att utveckla Orbicon tillsammans med drivna och kunniga medarbetare. Du skall trivas i rollen som problemlösare och stimuleras av utmanande och varierande arbetsuppgifter. Du har akademisk utbildning med ett par års erfarenhet inom miljöområdet med inriktning inom t ex  förorenade områden, miljöinventeringar, förorenade byggnader, hydrogeologi, grundvattenmodellering, EDD eller miljökonsekvensbeskrivningar. 

Med ett team om ca 600 ingenjörer och specialister, varav ca 250 inom Miljö och Natur, är Orbicon ett ledande nordiskt konsultbolag med...

Orbicon söker Multitalanger inom VA

17
januari
2018

Utredare, projektörer samt uppdragsledare! Oavsett vilken roll du har så är det av största vikt för oss att du är driftig, ödmjuk och kreativ med ett stort fokus på kvalitet. Din nya chefs mål är att det ska vara härligt med fredag men att du ska längta till måndagen.

Vi välkomnar problemlösare inom VA att vara med och utveckla Orbicon tillsammans med våra drivna och kunniga medarbetare. Du har akademisk utbildning och ca 5-50 års erfarenhet inom VA.

Med ett team om ca 600 ingenjörer och specialister, varav ca 200 inom VA, är Orbicon ett ledande nordiskt konsultbolag med...

Nu satsar Orbicon strategiskt inom VA-teknik

16
januari
2018

Orbicon har sedan starten 1866 utfört kvalitativa tjänster i Danmark. Affärsområdet VA har växt till att bli en betydande stomme i bolaget och nu är det dags att följa upp med en satsning i Sverige.  
Orbicons strategiska satsning inom VA i Sverige har nu startats i och med rekryteringen av den nya VD´n Åsa Malmäng Pohl, byggledare Pär Rönngren och teamchef Magnus Prahl. Tillsammans har de en lång och gedigen erfarenhet av VA-projekt i roller som konsult, beställare och entreprenör.
Till deras förfogande finns 200 VA-kollegor i Danmark.
Initialt kommer fokus ligga på...

Ramavtal med SGU

23
augusti
2017

Orbicon AB har tecknat ramavtal med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning).
Ramavtalet sträcker sig till 2019-06-30, med option på 2 år till. Orbicon AB är nummer 1 i rangordningen inom "Projektering av åtgärder vid förorenade områden" och specifikt inom "Schaktsanering".

Orbicon AB är stolta och ser fram emot att få vara leverantör till SGU.

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den myndighet som ansvarar för frågor som rör berg, jord och grundvatten i...