Nyheter

Seniorkonsult inom Förorenad Mark - Göteborg

18
maj
2018

Vårt mål är att bli den främsta experten inom miljömässiga och socialt hållbara lösningar. Vi söker där av en seniorkonsult inom Förorenad Mark som vill vara med och bidra till en renare och bättre värld för kommande generationer.

Har du en relevant högskoleutbildning inom miljöområdet med runt 10 års erfarenhet av uppdragsledning inom förorenade områden? Trivs du med att självständigt få välja vilka avancerade projekt du skall driva? I sällskap av ett kompetent och roligt gäng? 

Om svaren är ja så vill vi gärna berätta vad vi kan erbjuda dig som seniorkonsult hos oss...

Examensarbete

16
april
2018

Laura Anthony läser masterprogrammet i miljövetenskap på Stockholms Universitet. Hon skriver just nu sitt examensarbete hos Orbicon i Stockholm.

Examensarbetet berör frågor som så nyligt som 1 jan 2018 uppkom då nya skrivningar i miljöbalkens 6 kap trädde ikraft.

Inom arbetet studerar Laura hur och om de nya bestämmelserna kan komma att påverka verksamhetsutövarens sätt att beskriva effekter och konsekvenser gällande områdena Ekosystemtjänster och Klimat. 

Som modell i det arbetet använder hon en vägplan som Orbicon för närvarande arbetar med att upprätta på uppdrag av...

Vi söker Erfaren Strateg och Uppdragsledare inom Förorenade områden till Luleå/Boden

28
mars
2018

Vårt samhälle står inför en rad globala utmaningar och behovet av mer effektiva och hållbara lösningar ökar. Genom innovationstänkande vill vi på Orbicon leda utvecklingen framåt. Vi arbetar varje dag för ett friskare och grönare samhälle. Orbicon är ett konsultbolag som fokuserar på rådgivning och tjänster inom Miljö och Natur, Klimatanpassning och Stadsutveckling, Bygg och anläggning samt Vatten och Avlopp. Idag är vi ett 50 tal kollegor i Sverige och tycker vi har världens roligaste och mest inspirerande jobb! 
Med ett team om ca 600 ingenjörer och specialister är Orbicon ett...

Välkomna till Orbicon!

27
mars
2018

Varmt välkomna till Orbicon, Martina Fastlund och Veronica Nord!

Martina har precis tagit examen från civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik, Uppsala Universitet. Som examensarbete
undersökte hon arseniks löslighet i en grundvattenakvifer i Småland.

Veronica har en Fil. Kand. i Geovetenskap från Uppsalas universitet och är på god väg att bli klar på mastersprogrammet i Kvartärgeologi och klimatutveckling vid Stockholms universitet. 

Vi på Orbicon är glada över att ni utökar vårt kontor i Stockholm. 

Orbicons årliga konferens är avklarad

19
mars
2018

Detta året inriktade vi oss på att "Bygga broar " detta är viktigt i Orbicon då vi vill ha samma familjekänsla på samtliga kontor. 

Under två dagar hann vi med presentationer av våra nya verksamhetsområden, budget, ”fisken i vattnet”, affärs- och handlingsplaner, sociala medier, x-antal kannor med kaffe och te, mappstrukturer, klimatbokslut, karriärvägar och titlar, matlagning, kvällsaktiviteter, ”speed dating”, quiz m.m. 

Det är som alltid väldigt givande att träffa alla kollegorna för att få en tätare kontakt sinsemellan.

Vill ni ta del av vår klimatbokslut 2016 går...

Drömmer just Du om ett eget rum, 12 min från Stockholm city?

30
januari
2018

Vi söker just Dig som vill vara med att utveckla Orbicon tillsammans med drivna och kunniga medarbetare. Du skall trivas i rollen som problemlösare och stimuleras av utmanande och varierande arbetsuppgifter. Du har akademisk utbildning med ett par års erfarenhet inom miljöområdet med inriktning inom t ex  förorenade områden, miljöinventeringar, förorenade byggnader, hydrogeologi, grundvattenmodellering, EDD eller miljökonsekvensbeskrivningar. 

Med ett team om ca 600 ingenjörer och specialister, varav ca 250 inom Miljö och Natur, är Orbicon ett ledande nordiskt konsultbolag med...

Orbicon söker Multitalanger inom VA

17
januari
2018

Utredare, projektörer samt uppdragsledare! Oavsett vilken roll du har så är det av största vikt för oss att du är driftig, ödmjuk och kreativ med ett stort fokus på kvalitet. Din nya chefs mål är att det ska vara härligt med fredag men att du ska längta till måndagen.

Vi välkomnar problemlösare inom VA att vara med och utveckla Orbicon tillsammans med våra drivna och kunniga medarbetare. Du har akademisk utbildning och ca 5-50 års erfarenhet inom VA.

Med ett team om ca 600 ingenjörer och specialister, varav ca 200 inom VA, är Orbicon ett ledande nordiskt konsultbolag med...