Halloween 2018

Halloween 2018

31 oktober 2018

I år tävlar vi inom våra olika team. 

Så här samlar man poäng:
1 - poäng för någon typ av ansträngning
3 - poäng för mask/dräkt
5 - poäng för maximal utklädnad
1 - poäng för varje socialt utlägg
Resultatet räknas ut på något smart sätt med procent så det blir rättvist.

Del denne side