Med miljö i fokus har vi tagit fram ny bilpolicy

Med miljö i fokus har vi tagit fram ny bilpolicy

21 maj 2019

Med miljön i fokus har Orbicon, genom sin bilpolicy, förändrat sitt förhållningssätt till egna transporter och egen bilpark.
Förändringar har gjorts t.ex. med avseende på drivmedel, elektrifiering, körmönster och tillverkning.
Därmed kan Orbicons verksamhet reducera de totala koldioxidutsläppen med 12%, vilket är den enskilt största reduceringen för bolaget sedan klimatbokslut infördes 2015.

För mer info kontakta: Marcus Roos, Miljöansvarig 14001
 

Marcus Roos

Affärsområdeschef
+46 10 52 52 328
Del denne side