Ramavtal – Norrvatten

Ramavtal – Norrvatten

21 mars 2019

Vi har glädjen att meddela att Kommunalförbundet Norrvatten valt att teckna ramavtal med Orbicon gällande ledningsnätsprojektering. 
Norrvatten distribuerar i sitt ledningsnät dricksvatten till ca. 600.000 människor och är med det en av de största aktörerna i Sverige. 

I ramavtalet ingår bla. Projektering, utredning, MKB och tillståndsärenden. 

Norrvatten – Alltid i ledningen :)
 

Magnus Prahl

Teamchef
+46 10 52 52 327
Del denne side