VA-mässan 25-27 sep, klart vi var där!

VA-mässan 25-27 sep, klart vi var där!

19 september 2018

Orbicon ställde ut på VA-mässan och fanns i monter B06:19, vi fördjupade oss om ledningsnät, lokala åtgärdsprogram för recipienter och dagvattenhantering. 
Vi hade även nöjet att lansera Data-Apex, ett verktyg som hjälper ledningsägare till kvalificerad åtgärdsplanering för spill- och dagvattensystem, tryck på bilden för att komma till sidan.

Det var givande dagar för oss på Orbicon, ser fram emot att spexa till det mer till nästa år!

Del denne side