Välkommen till Orbicon Laila!

Välkommen till Orbicon Laila!

28 maj 2019

Vi på VA-Teknik och Orbicon har glädjen att välkomna Laila som i maj disputerade med avhandlingen ” Biofilter för dagvattenrening : design och omgivningspåverkan”. 

Senast kommer Laila ifrån Luleå Tekniska Universitet där hon i olika forskningsprojekt har undersökt dagvattenbiofilters förmåga att rena bort totalt suspenderat material, totala och lösta metaller, näringsämnen och bakterier från dagvatten. Med sin danska bakgrund kommer Laila arbeta med vatten- och dagvattenfrågor både nationellt och internationellt. 

Återigen varmt välkommen till oss på Orbicon

Magnus Prahl

Teamchef
+46 10 52 52 327
Del denne side