Välkommen tillbaka Laura!

Välkommen tillbaka Laura!

14 januari 2019

Laura har precis tagit sin masterexamen i miljövetenskap på Stockholms universitet. Under våren och sommaren 2018 skrev hon sitt examensarbete på Orbicon som handlade om begreppet ekosystemtjänster i miljöbedömning och huruvida det är användbart i en miljökonsekvensbeskrivning. Det här ledde till en anställning där hon nu ska arbeta med miljöfrågor inom vattenmiljö. 

Vi är väldigt glada att ha tillbaka dig på kontoret.

Återigen välkommen Laura! 

Del denne side