Vi välkomnar Mattias och Alexander till Orbicon!

Vi välkomnar Mattias och Alexander till Orbicon!

23 augusti 2018

Vi välkomnar Mattias och Alexander till Orbicon och Team VA-Teknik. 

De kommer i förstahand arbeta med projektering och utredning av ledningsnät och dagvatten. Båda har erfarenhet och kunskap inom 3dprojektering. 

Mattias Andersson ansluter i Göteborg som projektör och uppdragsledare.

Mattias Andersson

 

Alexander Aronsson stärker upp i Stockholm. 

Alexander Aronsson

 

Återigen, välkomna. 

Del denne side