BERGSJÖN MODERNISERAR

Gammal serviceanläggningen läggs ner och ny automatstation tar över

Då det beslutades att riva den gamla serviceanläggningen kontaktades Orbicon för att förvalta hela processen. Serviceanläggningen bestod av tankplatser under skärmtak samt en butik, verkstad och en tvätthall.

OMFATTNING

Uppdraget omfattade rivning och sanering av den gamla bensinstationen samt nybyggnad av en automatstation. Bygg- och Anläggning på Orbicon har bl.a. ansvarat för miljöinventering av stationsbyggnad, Kontrollansvar (KA) och projektledning av både rivnings- och nybyggnadsentreprenad. Mark- och Miljö har ansvarat för miljökontroll och provtagning under saneringsarbetet samt rapportering till Tillsynsmyndigheten i Göteborg.
Arbetet med att ersätta den gamla servicestationen med en helt ny automatstation stod klart vintern 2016 då slutbeskedet blev godkänt av kommunen och försäljning av drivmedel åter kunde ske på fastigheten.

Eftersom OKQ8 har en lång erfarenhet ihop med Orbicon så var det en självklarhet med fortsatt samarbete.

Andreas Knutsson

Senior Projektledare
+46 10 52 52 304

- ” Hela processen börjar och slutar hos Orbicon som sköter alla handlingar och ansökningar”
Andreas Knutsson, Orbicon.