GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR VID LILLA RÖDJAN

JORDRENINGSANLÄGGNING LILLA RÖDJAN

I samband med tillståndsansökan för en jordreningsanläggning i Lilla Rödjan utfördes en geoteknisk undersökning. Inom anläggningen skulle ca. 100 000 ton förorenad jord samt betong, trä och ris hanteras. Orbicon fick i uppdrag av RGS90 Sverige AB.

Området som bestod av råmark ligger mellan Vikans kross och Torslandavägen på Hisingen i Göteborg. Inom det aktuella området har inga tidigare verksamheter bedrivits.

Uppdraget omfattade trycksondering i 20 punkter för bestämning av jordlagerföljd och jorddjup. Vingförsök i 2 punkter för bestämning av lerans skjuvhållfasthet samt upptagning av störda jordprover genom skruvprovtagning i 6 punkter. Utifrån detta utfördes geotekniska beräkningar och bedömningar avseende bl.a. belastningsområden för den planerade verksamhetens utformning. Rekommendationer togs fram och presenterades för RGS90 Sverige AB som vidtog de åtgärderna som erfordrades och idag står jordreningsanläggningen på plats och är verksam.
 

Markus Nilsson

Teamchef
+46 10 52 52 329