SOCIAL REVISION I MEXICO

Att skapa en förutsättning för ett ansvarsfullt företagande

ANSVARSFULLA OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR

Under 2017-2018 genomfördes ett flertal sociala revisioner på kundens produktionsanläggningar i Europa, Indien och Chile. Tillsammans med vårt internationella nätverk av hållbarhetsexperter kan Orbicon utföra uppdrag på alla kontinenter.

Orbicon har utfört en social revision åt en internationell kund i Mexiko. Uppdraget utfördes på plats utifrån beställarens uppförandekod och nationell lag. Revisionen är en integrerad del av kundens CSR-strategi (Corporate Social Responsibillity) och genomförts för att få en överblick och kontroll över den totala påverkan ur ett ansvarstagande perspektiv.

Vi på Orbicon är övertygade om att man kan skaffa sig konkurrensfördelar om man arbetar proaktivt tillsammans med sina intressenter för att minska eller eliminera den negativa påverkan. Det kan gälla en arbetsplatsolycka, ett misstänkt mutbrott eller en förorening av miljön.

Niklas Jambrén

Projektledare
+46 10 52 52 337

”Tydlig och god kommunikation är viktigt i dessa typer av projekt”

Niklas Jambrén, Orbicon.

VI HJÄLPER DIG ATT TA ANSVAR

Vi på Orbicon är stolta och glada över att fler och fler företag arbetar aktivt med socialt ansvarstagande och finns som stöd genom hela processen. Vi hjälper företag att få en god bild över vad verksamheten genererar för påverkan både ekonomiskt, miljömässigt och ur ett socialt perspektiv.

Orbicon har utfört revisioner utifrån kundens Code of Conduct sedan år 2009 i Asien, Amerika och Europa.

Uppdragsgivare
En internationell kund i Mexiko
Orbicon AB
Social revision
CSR, Code of Conduct Responsibility