sØnæs - ett vattenland

Orbicon har utfört såväl koncept som detaljprojektering av sØnæs dagvattenanläggning 

Projektet har omvandlat sØnæs i Viborg, som tidigare bestod av bollplaner, till ett vattenlandskap med teknisk anläggning för omhändertagande och rening av dagvatten. Genom att kombinera dagvattendammen och dess rening av dagvatten med ett öppet rekreativt område för allmänheten, har risken avseende översvämning av Århusvägen, Lyngvägen och GI reducerats markant.

Vattnet i sØnæs spelar en central roll för aktivitets-möjligheterna, socialsamvaro och livskvalité. Både i förhållande till lek och lär, men också i utvecklingen av platser för samvaro. Således har sØnæs potential till att bli det inkluderande området, som kan samla stora delar av stadens befolkning – både fysisk och socialt. Projektet är utvecklat i ett tätt samarbete mellan Viborg Kommun och Energi Viborg Vand A/S och Möller och Grönborg. Det har samtidig varit en del av processen att lyssna och ha dialog med närboende, intressenter, övriga medborgare och politiker i Viborg.

Åsa Malmäng Pohl

VD
+46 10 52 52 347

Orbicon har ansvarat för de tekniska lösningarna i projektet med fokus på överordnad hänsyn för dimensionering av anläggningen utifrån följande parametrar:

  • Minskad avbördning från området
  • Anläggningen ska fungera miljömässig väl i samtliga nederbördssituationer
  • Lång uppehållstid i dagvattendammen med hänsyn till optimal reduktion av föroreningar och partiklar
  • Kontrollerad översvämning vid extrem nederbörd
  • Hänsyn till omgivningen och dess landskapsgestaltning

I projektet med sØnæs har huvudfokusen varit dagvattenhantering som skapar riktigt fina mervärden för medborgarna.

Medverkande i uppdraget
Möller och Grönborg, 4AP-Geoteknik, Vandplus (Realdania, Lokala- och Anläggningsfonden & Naturstyrelsen)
Genomförande tid
~ 2 år
Projektkostnad
~ 28,3 MDkr