Storkeengen

Vi lokker storken til Randers

I hvert fald har projektet Storkeengen modtaget knap tre millioner kroner fra Miljø- og Fødevareministeriets pulje til klimasikring i kommunerne. Det skal blive et område med vand og natur, samtidig med, at det er klimasikring af byen. Randers Kommune og Randers Spildevand er gået sammen om dette ambitiøse projekt, der for alvor tager hul på klimatilpasning af byen. Dele af Randers ligger lavt mod Gudenåen og fjorden. Derfor er der brug for klimatilpasningstiltag for at sikre byen.

Med Storkeengen laver vi et projekt, der rummer en nødvendig klimatilpasning af bydelen Vorup. Samtidig får randrusianerne adgang til naturen på helt nye måder, så her er virkelig et projekt, hvor vi gør en dyd ud af nødvendigheden til glæde for hele byen 

Frank Nørgaard, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune.

Skybrudsveje, et nyt dige og inddragelse af brugerne I det nye projekt skal regnvand fra tage, parkeringspladser og veje i Vorup ledes ned til Storkeengen, hvor vandet renses i vådområder, før det ledes ud i Gudenåen. Ved en almindelig mængde regn ledes regnvandet i ledninger under jorden, men når ekstremregnen sætter ind, kan vandet føres ned mod Storkeengen ad særlige skybrudsveje.

Peter Bassø Duus

Udviklingskoordinator
+45 21 67 96 10

Klimatilpasning står højt på dagsordenen hos Randers Spildevand, hvor vi blandt andet bruger mange ressourcer på separatkloakering. Derfor er vi også glade for at være med i et projekt, der i så høj grad bidrager positivt til byens udvikling, og hvor vi får synliggjort nogle af de tanker om klimatilpasning, der er så centrale i vores daglige arbejde

Peter Christensen, direktør i Randers Spildevand.

Ifølge projektplanen skal der bygges et nyt dige mellem Storkeengen og Gudenåen. Diget skal sikre en ordentlig rensning af regnvandet og beskytte de lavtliggende dele af Vorup i tilfælde af stormflod. Inden gravemaskinerne kan gå i gang i 2018, venter imidlertid en længere proces, hvor borgerne i området og andre interessenter inviteres til at komme med deres input.

Fakta om Storkeengen

Orbicon er rådgiver på de ingeniørtekniske aspekter i et samarbejde med arkitektfirmaet C.F. Møller som er involveret i projektets landskabsarkitektoniske aspekter. Projektet er dimensioneret til at håndtere regnmængder, der som minimum svarer til en 100-års hændelse i 2100 samt sikre mod en stormflod svarende til en 100-års hændelse i 2100.

For at Storkeengen kan blive realiseret, kræver det en række tilladelser og dispensationer. Derudover skal byrådet vedtage et tillæg til spildevandsplanen. Tidsplanen for projektet er endnu ikke fastlagt, men Randers Kommune og Randers Spildevand arbejder på at kunne begynde anlægsarbejdet i løbet af 2018.

Projekt Storkeengen er det første klima- og naturprojekt i Randers Kommunes storstilede byudviklingsprojekt Byen til Vandet.