Västlänken deletapp Korsvägen

Orbicon uppfyller Göteborgs stads miljökrav för såväl borrbandvagn som lastbil.

Miljöteknisk markundersökning Västlänken deletapp Korsvägen.

Deletapp Korsvägen uppförs av NCC och tyska Wayss & Freytag Ingenieurbau AG och är en betydande etapp av Västlänkens dubbelspåriga järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Den omfattar cirka 3,2 km dubbelspårig järnväg, varav merparten går i tunnel samt en ny underjordisk station som byggs vid knutpunkten
Korsvägen i centrala Göteborg.

NCC kontaktade Orbicon när de behövde hjälp med miljötekniska markundersökningar. Göteborgs stad och således Trafikverket har högt ställda miljökrav gällande utrustning och maskiner – något som Orbicon självklart kan erbjuda gällande både lastbil och borrbandvagn.

Orbicons mål är alltid hållbara lösningar, för miljön, våra kunder. Därför är det extra roligt att bli efterfrågad just för så väl borrbandvagn som lastbil.

Joakim Wallgren

Geotekniker
+46 10 52 52 318