Anlita oss

Anlita oss

EN TRYGG PARTNER ATT LUTA SIG MOT OCH VÄXA MED

När du samarbetar med Orbicon försäkrar du dig om att få tillgång till expert­ kompetens inom det aktuella området. Vi vill att du ska uppleva oss som en professionell och kvalitetsmedveten samarbetspartner. Våra medarbetare är högskoleutbildade naturvetare, civilingenjörer och ingenjörer med lång erfarenhet i branschen. Hos oss pågår det ständigt arbete med att öka kvaliteten på våra tjänster ytterligare och vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

SMIDIGA OCH FLEXIBLA

Du kan välja Orbicon som din partner för helhetslösningar eller bara för en specifik del av projektet. Eftersom vi har en samspelt och effektiv organisation och använder oss av vår egen utrustning kan vi vara effektiva även när det gäller priset. Beslutsvägarna är korta vilket gör att vi kan fokusera på att ta hand om och lösa dina problem. Vår stora geografiska täckning innebär att vi i akuta situationer snabbt kan vara på plats och hitta alternativa lösningar så att ditt projekt inte tappar fart.

VI TAR DET PERSONLIGT

Orbicons största tillgång är vår engagerade och duktiga personal. Som kund hos oss har du en och samma kontaktperson genom hela projektet. Det innebär att du alltid vet vem du ska kontakta, dialogen blir effektivare och du får tillgång till hela Orbicons expertis via en kontakt. Ditt projekt löper helt enkelt smidigare. Vi erbjuder ett personligt alternativ och en företagskultur som andas prestigelöshet, ödmjukhet och ärlighet.

LÖSNINGAR SOM GER DIG TRYGGHET

När du väljer att samarbeta med oss väljer du trygghet. Våra kostnadseffektiva lösningar gör att du kan känna dig trygg med ekonomin i projektet. Genom att du får tillgång till vår kompetenta och erfarna personal kan du alltid lita på att projektet håller högsta kvalitet. Och vår vördnad till hållbara lösningar är en garant för att ditt projekt utförs med fokus på miljö och säkerhet.