Hur vi på Orbicon jobbar med GDPR

Den nya lagen sätter ännu större fokus på vår integritet, vilket vi på Orbicon både välkomnar och kommer att leva efter.

Vi kommer även i fortsättningen att behandla personuppgifter med största försiktighet. Med den nya GDPR-lagen ökar kraven på oss när vi hanterar dina personuppgifter, likaså ökar dina rättigheter att ta del av vår information om dig. Därför har vi på Orbicon kompletterat våra regler och hantering kring personuppgifter med en riktlinje, för att relationen med våra kunder/leverantörer/anställda ska bli så trygg och säker som möjligt.