Möt våra medarbetare

Våra engagerade och motiverade medarbetare bidrar starkt till att göra Orbicon till ett framgångsrikt bolag och nå våra affärsmål. Vi kännetecknas av duktiga medarbetare med gedigen kompetens och en organisation med korta beslutsvägar, hör några av våra medarbetare berätta själva.

Så är det att jobba hos oss:

Mattias berättar

Laura berättar