Vår symbol är vårt namn Orb=Klot (vår glob) icon =ikon. ORBICON

Vårt samhälle står inför en rad utmaningar inom området miljö. Behovet av mer effektiva och hållbara lösningar ökar. Vi på Orbicon vill ta ansvar genom att leda utvecklingen och arbetar varje dag för ett friskare och grönare samhälle. Allt vi gör, allt vi tänker oss, skall följa miljömässiga och socialt hållbara lösningar. Med våra kostnadseffektiva lösningar behöver du inte välja mellan affärsmål och miljömål. Samtidigt som vi hjälper dig att öka lönsamheten skapar vi tillsammans vinster för miljö och människor på lång sikt.

1993 grundades Sandström Miljö & Säkerhetskonsult av Thomas och Maj-Britt Sandström. 2015 förvärvades företaget av danska Orbicon och blir ett svenskt dotterbolag. Med förvärvet får Orbicon en stabil position i Sverige och en bra utgångspunkt för att kunna erbjuda fler tjänster på den svenska marknaden.

Fyra fokusområden i Sverige – ännu fler i Norden

I Sverige arbetar Orbicon främst inom fyra verksamhetsområden – Miljö och Natur, Bygg och Anläggning, Geoteknik och Fält samt VA-teknik. Vi har expertkunskap inom bl.a. byggprojektledning, geofysiska undersökningar, efterbehandling och sanering av förorenade områden samt dagvatten och klimatanpassning, spillvatten och dricksvatten.
Läs mer om verksamhetsområderna här:
Miljö och Natur
Bygg och Anläggning
Geoteknik och Fält
VA-teknik

Projekten vi utför kan omfatta ett eller flera av våra verksamhetsområden. Genom vår geografiska räckvidd – vår personalstyrka i Sverige, Danmark, Grönland och Island – kan vi ta oss an komplexa utmaningar för dig och ditt företag. Vi har möjlighet att erbjuda såväl nationella som internationella kunder lösningar som sträcker sig över landsgränserna. För dig som kund innebär det ökad trygghet att veta att vi ror ditt projekt i hamn även om det ändrar karaktär längs vägen. Vi driver dina miljö- och byggprojekt genom hela processen.

Orbicon vill vara en professionell och kvalitetsmedveten samarbetspartner. Därför förbättrar vi ständigt kvalitén på våra tjänster för att bibehålla hög nivå av säkerhet och miljöskydd. För oss är det därför en självklarhet att vi är certifierade enligt standarden ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

   

 

Making it easier for people, goods and services to get around is vital for economic growth. The financial case for infrastructure investment requires long-term, sustainable investment choices. After decades of growth, this community now covers every country in Northern Europe and includes national firms working across the Nordics.

Vår kompetens är din

När du samarbetar med Orbicon försäkrar du dig om att få tillgång till expertkompetens inom det aktuella området. Vi vill att du ska uppleva oss som en professionell och kvalitetsmedveten samarbetspartner. Våra medarbetare är högskoleutbildade naturvetare, civilingenjörer och ingenjörer med lång erfarenhet i branschen.

Orbiconcern, klimatåtgärder

Se vårt klimatbokslut 2017, tryck här

e vårt klimatbokslut 2016, tryck här