Policy

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Våra kunder skall uppleva oss som en flexibel, effektiv och kvalitetsmedveten samarbetspartner. Vi skall med stor integritet uppfylla våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar och kontinuerligt ta del av ny teknik, kunskap och lagstiftning för att säkra att rätt åtgärder utförs i varje enskilt uppdrag. Vi skall genom en aktiv dialog med kunder och andra intressenter arbeta med ständig förbättring för att möta kundernas behov och samhällets krav. Våra uppdrag ska vara professionellt genomförda och redovisas på ett tydligt sätt. I all vår verksamhet ska vi aktivt medverka till främjandet av en långsiktigt hållbar utveckling genom att alltid låta miljöarbetet vara en naturlig del i verksamheten. Vi skall sträva efter att ligga steget före lagar och regler som påverkar miljön. I vår verksamhet skall vi genom vår kompetens erbjuda våra kunder lösningar som bidrar till att minska och förebygga miljöproblemen i samhället. Vi skall ta hänsyn till miljön i varje beslut, på alla nivåer i organisationen.

ARBETSMILJÖPOLICY

Vårt arbete är aldrig så viktigt eller så brådskande att vi inte hinner göra det säkert!

Orbicon arbetar strukturerat enligt principen om ständig förbättring för att förebygga olycksrisker och ohälsa hos våra medarbetare såväl i fält som på kontor och i verkstad. Vi föresätter oss att allra minst uppfylla tillämpliga lagar och förordningar såväl som gängse branschstandard, alternativt utveckla sådan om lämpliga normer saknas. Såväl ledning som medarbetare bidrar till utvecklingen av en positiv, jämställd och inspirerande arbetsplats.