Styrelsen

Per Christensen, Ordförande. Linkedin profil

Åsa Malmäng Pohl, VD för Orbicon AB. Linkedin profil

Heine Thorsgaard, Ledamot. Se Linkedin profil

Per Møller-Jensen, Ledamot. Se Linkedin profil

Thomas Sandström, Ledamot. Se Linkedin profil