Styrelsen

Per Christensen, Ordförande. Se Linkedin profil

Åsa Malmäng Pohl, VD för Orbicon AB. Se Linkedin profil

Heidi Agen, CFO. Se Linkedin profil

Per Møller-Jensen, Ledamot. Se Linkedin profil